Munktellstaden utvecklas

Eskilstuna växer. Med en ökning på cirka 1 000 personer varje år är vi en av de snabbast växande kommunerna i landet. Därför måste vi skapa nya möjligheter till bostäder. Munktellstadens centrala läge och närhet till ån gör platsen till en attraktiv stadsdel där en omväxlande bebyggelse ska ge detaljrikedom och variation.

Västra Munktellstaden skapar en spännande länk mellan dåtidens industrier och dagens samhälle. Planen är att bostadsområdet inte bara ska bli en trivsam stadsdel att bo i, utan även en förebild för stadsutveckling. För att områdets industrihistoriska estetik ska bevaras har ett kvalitetsprogram tagits fram som reglerar den estetiska utformningen. Det innebär att de nyproducerade bostäderna samspelar med den historiska karaktären.

Munktellstaden är en plats i förändring. Gång- och cykelbron Västerbron binder samman området med centrala Eskilstuna. Bron ligger alldeles intill stadens besöksmål Munktellbadet och ett stenkast från den toppmoderna Stiga Sports Arena. Med satsningen på nya bostäder fulländas planen för att skapa en levande stadsdel med fokus på kultur, idrott, fritid samt upplevelsenäring och kunskapsföretag.

Vill du läsa mer om området och det utbud som finns, kan du läsa mer här>>

Klicka på respektive logga för att komma till projektets hemsida där du kan läsa mer och anmäla ditt intresse.