Januari, 2017.

Detaljplanen för Nithammaren 8 har vunnit laga kraft! Nu är vi ytterligare ett steg närmare ca 400 nya å-nära bostäder centralt i Eskilstuna, i Västra Munktellstaden.

Att leva och bo i Västra Munktellstaden är att befinna sig mitt i Eskilstunas historia. Redan på 90-talet påbörjades omvandlingen av Munktellsta­den, där de gamla industrilokalerna fått nya använd­ningsområden. Bostadsområdet blir ett nutida til­lägg som tillsammans med Stiga Sports Arena och Munktellbadet bidrar till Munktellstadens attraktivitet och särprägel, en förebild för hållbar stadsutveckling. Fler boende i centrum ger även förutsättningar för ett tryggare och därmed attraktivare Eskilstuna.

Det ska även byggas en förskola, lokaler och ett parkeringsgarage i kvarteret.

Projektet väntas pågå i tre etapper.

Tidplan etapp 1

  • Markarbete påbörjas – feb 2017
  • Planerad säljstart bostadsrätter – runt sommaren 2017
  • Planerad byggstart – vinter 2017/2018
  • Planerad första inflytt – vår 2019